Orion

Voor velen die mij al langer volgen, weten dat ik niks anders kan dan mee-stromen in het nu van wat ik mag vertalen.
Hierbij luister ik heel trouw en zoals ik vaker zeg: ik ben onderdeel van het hoofdkantoor.
Langere tijd vond ik dit erg verwarrend, want mijn waarneming is zo anders en vaak zo ver de toekomst in, dat ik altijd moet vertragen in mijn werk, wil ik dat de ander mij nog kan verstaan. 
Inmiddels ben ik al meer dan 1000 gesprekken verder vanuit mijn praktijk op deze aarde en weet ik ook hoeveel mensen al de verbindingen in LICHT en nieuw LICHT al wel zien!

Doordat er zoveel aan het schuiven is universeel, verandert er ook heel veel in mijn werk. Zo zijn de lichtfladderaars wat meer naar de achtergrond inmiddels, want de stenen op deze aarde vragen letterlijk om rust en nieuwe oplaadtijd.
Echter wat steeds breder wordt, zijn de afstemmingen in Licht talen en dus lees ik inmiddels met gemak de planeten, de sterren en de vele verbindingen met alles hier op aarde. 
Daarbij lees ik ook de nieuwe waarden van alle getallen. Net zoals er engelen getallen zijn, zo zijn er ook waarden in de getallen die samenhangen met deze nieuwe cyclisch van LEVEN op deze aarde. We leven in het tijdperk van de nieuwe zon en hierbij zal er vanuit het nieuwe licht veel veranderen. Iets waarvoor ik oa op deze aarde ben.
Door het lezen van de getallen, die dan weer koppelen aan de oorspronkelijke Licht namen en de aarde naam die iemand nu in het leven draagt, kan ik precies zien wat de route is van iemand op deze aarde.
Waarbij we op dit moment heel veel schuiven in tijden, dus letterlijk tijdsreizen. Ook al zijn velen dit nu nog niet bewust.

Vanavond wil ik jullie meenemen naar wat voor velen van jullie een hele vertrouwde plek is geweest, ook al ben je dit wellicht vergeten.
Ik heb Orion aangezet in de afstemming zoals ze nu is.
Er zijn inmiddels velen van aarde terug naar Orion, velen die mens zijn geweest op aarde, maar vanuit hun wezen als LICHT, koppelde aan de natuurvolkeren. Op Orion leven ze samen, natuurwezens en een heleboel andere lichtwezens. 
Echter zoals ik al eerder schreef, bomen hebben stelsels die elkaar voeding geven. Aarde staat in lijn met Aldebaran, de aarde waar we hiervoor waren. Echter hiervoor zit weer Orion, gelijk aan Sirius en nog diverse andere.
Dus voeden wij letterlijk Orion. Dit gaat nog verder, want op aarde zijn we met de meeste Lichtvolkeren op dit moment, heel bewust. Hier kunnen we namelijk vanuit de vaste materie heel veel licht omzetten in voeding.

Dus kom ik weer op dat hele belangrijke element:Licht-Voeding.
Want wat wij hier op aarde in puur Licht & Liefde via energie omzetten, is letterlijk voeding voor ons allen die met ons verbonden zijn universeel.

Dus ook Aldebaran en ook Orion!
Aarde is onderdeel van, jij bent onderdeel van…

Op Orion is het op dit moment net zoals op aarde, ze zijn aan het opbouwen, echter ze hebben minder reserve als ons. Dus hebben ze ons letterlijk nodig.

Hoe kan je hier een aandeel in zijn?
Door je bewust te richten op de universele verbondenheid en niet enkel op jouw mens zijn hier op aarde.
We zijn met veel meer en hebben elkaar nodig in de verbinding van LICHT.

Het letterlijk samen uitzenden..maakt massa, maakt voeding, maakt ons wezen van LICHT breder en sterker in ZIJN.

De ouden der aarde konden tijdsreizen, overleg hebben met hun voorouders, de sterrenvolkeren en de wezens van Licht.
Dit was geen fantasietje, dit was de realiteit en nu komt het: is nog steeds de realiteit.

Toen is niet verleden, het is weer heden vanuit de nieuwe cyclisch van leven die net begonnen is.

Laat jezelf bestaan als onderdeel van het grotere geheel, daar waar jouw thuis is, verweven in LICHT.
En mocht je nou iets willen doen voor Orion, Aldebaran en alle andere volkeren, erken ze dan in bestaansrecht.

Immers dat is wat jij ook het liefste wilt: ZIJN.

Mariette Eikelboom
** In september start Mariette met een online training over Licht-voeding. Opgeven kan via de lichtfladderaar website.

Licht-Voeding 25-4-2019

Vandaag zullen vele Zonnen wezens op aarde gaan verzachten.

Vaak zie je de Zonnen wezens in de vorm van kinderen op deze aarde rondlopen. Echter zullen vandaag ook oudere wezens hun zachtheid tonen in goud-geel, want kan helen. Verder werken ze vandaag ook samen met de elementen van deze aarde.

Zonnen wezens zijn wijs en oud in Licht, ze weten en zijn steeds meer op deze aarde in hun LICHT met ons verbonden.

Hoe ze er uit zien?

Gewoon zoals jij en ik, immers hier op aarde hebben we allemaal een herkenbare vorm.

Echter Zonnen wezens herken ik altijd, ze stralen in zachtheid in wijsheid in oudheid.

Dus als je ineens je veel zachter voelt worden vandaag naast iemand, kijk diegene dan eens goed aan en weet wat er voor je, naast je of achter je staat.

Ze zijn er voor jou!

De Zonnen wezens gaan ook in grote aantallen meedoen met de online training LIFE. Dit omdat ze heel veel kennis hebben van de nieuwe waarden van het nieuwe licht op deze aarde.

Ik wens je een heerlijke Zonnen wezens dag…

Mariette Eikelboom

Vertaalster van het nieuwe licht op deze aarde, universeel verbonden.

http://www.lichtfladderaars.com

Licht-Voeding 22-4-2019

Het gaat niet om de taal die je spreekt, maar om de voelbare intentie die jouw taal in zal houden.

Taal die we allen op deze wereld uitspreken, taal die we universeel uitspreken.

Ze bevatten allerlei zaken, echter staan ze in 1 ding allen gelijk en dat is dat wat je uitspreekt letterlijk een tastbaar element wordt.

Taal is ook voeding en op aarde letterlijk voeding voor jouw licht en jouw ziel.

Jouw ziel hoort de taal echter anders, ze eet het namelijk letterlijk op en geeft een reactie op wat ze aan voeding op dat moment van de ander binnen zal krijgen. Het is als nieuwe lesstof die ze van haar klasgenoten krijgt.

Wist je dat alles op deze aarde een taal heeft, dus alles heeft een eigen vorm van uitzenden in taal. Wist je ook dat al deze talen niet zijn om te praten, maar om elkaar te voeden in lesstof.

De ene doet dit in letters, de ander via de wind, de volgende via klank, de volgende via geur, de volgende via stroming, de volgende via haar cellen, de volgende via haar licht, de volgende via..

Wij communiceren universeel in allerlei prachtige energie winden, licht stromen, klank spiralen, geometrische vormen en deze zullen in een bepaalde vorm landen om gehoord of gezien te worden.

Ik geef jullie vandaag een gebed van puur LICHT mee, geschreven in de en met de intentie van pure liefde.

Taal die jij als mens wellicht niet in 1 keer zult verstaan, maar beeld dat jouw ziel zal begrijpen.

Taal die als Licht-Voeding is, de universele taal van ons allen.

Mariette Eikelboom / #Licht-Voeding / LIFE, online training vanaf september.

Vertaalster van het nieuwe licht op deze aarde, universeel verbonden.

http://www.lichtfladderaars.com

Licht-Voeding 19-4-2019

Levens Energie..

Vaak lezen we termen als Leven & Energie als vanzelfsprekend, iets wat ik al vaker heb gezegd.

We zien het niet als een restaurant waar je zelf de ingrediënten in toe kan voegen, want velen gaan ervan uit dat hier geen invloed in en op kan zijn.

Wij worden geboren en meteen zijn wij letterlijk LEVEN, dus punt voor velen..

Echter leven kan niet zonder Licht- voeding en deze voeding op aarde staat weer gelijk aan energie.

Dus plakken en knippen: leven + verse energie = jouw LEVENs-energie!

Zie het als jouw aderen waardoor jouw bloed elke dag bewust zal stromen. Dit doet ze niet zomaar, bloed kan stromen omdat het een levend onderdeel is van jou.

Was jouw bloed dood, dan deed jij het niet op aarde.

Dus is het heel belangrijk om je hiervan bewust te ZIJN.

Jij bent degene die elke dag nieuwe energie tot je kan nemen, als levend persoon! Energie hoort bij deze aarde, het is haar adem voor jou in LEVEN>

Jouw energie op aarde staat gelijk in waarde aan LICHT. Dus laat je jouw Licht stromen, dan vul je jouw energie met LEVEN. Dit is dan weer een soort van superfood voor jouw ZIJN en groei als mens op deze aarde.

Hoe laat je jouw LICHT stromen, door je te voeden met zaken waar jouw wezen BLIJ van zal worden, waarvan jij zult verzachten, sprankelen, glitteren…

Door zaken te doen die jouw LICHT graag doet op aarde, zorgen voor elkaar, ademen, je verbinden met de natuur en deze aarde.

Door je universeel open te stellen en mee te stromen met al het LICHT dat door jouw wezen zal gaan elke dag.

Ja stiekem voeden we je bij, zie het maar als je bonus van mens zijn!

Wees je bewust…

Het is immers jouw LEVEN wat vraagt om energie.

Mariette Eikelboom / #Licht-Zegels / LIFE

Vertaalster van het nieuwe licht op deze aarde, universeel verbonden.

http://www.lichtfladderaars.com

licht-Voeding 16-4-2019

16-4-2019

Als je deze datum omzet in hun betekenis naar het nieuwe licht op aarde, dan kom je vandaag op een aansluitende serie nav de brand van gisteren in Parijs.

De 1 staat in dit geval voor het nieuwe leven in wording in de mens.

De 6 staat voor het overgaan van het oude wat mag verzachten naar het nieuwe.

De 4 staat voor het LEVEN in de mens.

De 2 staat voor een nieuwe kiem.

De 0 doet in de nieuwe serie van getallen iets anders, ze is neutraal en wacht zolang de ander nodig heeft.

En de 9 staat voor macht die getransformeerd wordt.

Het raakte velen gisteren, want vuur en ook nog zo’n enorm historisch monument dat letterlijk verbrand, doet iets met ons als mens.

Echter het LEVEN stopt niet, de sleutel is juist transformeren en doorgaan in het nieuwe.

Zo werkt het met alles en als je als plek heel veel zwaarte hebt gekend of hebt gedragen, dan ook zal je loslaten in energie wat los mag.

Iets wat voor velen heel moeilijk is, want we willen zo graag vasthouden van wat is.

Echter als ze nu gaan herbouwen, dan bouwen ze met extra element LIEFDE, dus zal de plek gevuld worden met nieuwe liefde.

En een plek waar mensen samenkomen in LICHT, is een plek waar nieuwe liefde mag verweven.

Mariette Eikelboom / #Licht-Zegels / LIFE

Vertaalster van het nieuwe licht op aarde, universeel verbonden.

*Wil je ook meedoen met de online training LIFE, ga dan naar http://www.lichtfladderaars.com

Licht-Voeding 15-4-2019

Leven, vraagt enkel LEVEN.

Als adem voor jouw lijf, zo vul je leven met LEVEN.

Liefdevol en vol licht.

Zodat jouw LEVEN zich kan transformeren in LEVEN in LIEFDE.

Neem wat ik net schreef heel letterlijk, zie het begrip LEVEN als een tuin die jij kunt omarmen, lief kunt hebben, maar waar jij dus ook van alles in kan planten en waar jij zaken uit kunt halen.

Waardoor jouw leven meer gevuld wordt met LEVEN zoals ze jou past, maar vooral zoals ze natuurlijk aansluit bij jouw wezen.

We zijn allen anders, dus hebben allemaal andere Licht-Voeding nodig. Voeding die we samen als element uitzenden, zodat er altijd genoeg is voor iedereen.

Leven zoals het oorspronkelijk bedoelt is: leven is het tot je nemen.

Dit kan enkel als we er de juiste voeding in verweven, leven in LIEFDE.

Want onze mensenvorm kan niet zonder liefde groeien.

Kijk naar de zegel, je ziet LEVEN en ze kijkt naar wat er naast haar aanwezig is.

Vraag is: wat neemt ze mee en wat laat ze los?

Zie jezelf vandaag als deze zegel en stel jezelf de vraag: ik zie mezelf in LEVEN en ik kijk om me heen en stel mezelf de vraag: wat neem ik mee in liefde en wat laat ik los vanuit liefde?

Wat mag vandaag mijn voeding zijn?

Mariette Eikelboom / #Licht-Zegels / LIFE

Vertaalster van het nieuwe licht op aarde, universeel verbonden.